In de privacyverklaring van Mint & Puur lees je welke en hoe Mint & Puur persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. 

Bedrijfsgegevens

Postadres:
Mint & Puur
Daalweg 23
7541 AM Enschede

T: 0611043986
E: loes@mintenpuur.nl

www.mintenpuur.nl

IBAN NL52RABO 0331388464
KvK 72156724 

1. Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

2. Privacy algemeen
Mint & Puur verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

3. Verzamelde informatie
Via het contactformulier en de agenda worden naam en e-mailadres opgeslagen.

Foto’s/video’s voor portfolio of social media
Tijdens een workshop worden geregeld foto’s gemaakt die bewaard worden voor het portfolio van Mint & Puur. Foto’s worden ook gebruikt voor de website en voor social media. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt kan je dat altijd aangeven. 
 

4. Delen met anderen
Mint & Puur verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. 

5. Hoe lang we gegevens bewaren
Mint & Puur bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij je gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn: 

  • De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
  • De foto’s in ons portfolio worden bewaard zolang wij het een meerwaarde vinden voor ons portfolio. Je mag hier altijd bezwaar tegen maken.  Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het portfolio, worden uiterlijk 2 jaar na afronding van de overeenkomst verwijderd. 

6. Rechten
Je hebt altijd het recht om je opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Mint & Puur heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen.

7. Beveiliging van gegevens
Mint & Puur neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via loes@mintenpuur.nl.

8. Klachten
Heeft je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kan hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan hier