Algemene voorwaarden Workshops Mint & Puur

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je afsluit met Mint & Puur. Voordat je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden voor een workshop geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor de workshops en diensten gegeven door Mint & Puur.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door de deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Mint & Puur of door het aanmelden voor een workshop via de agenda.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Mint & Puur behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te wijzigen.
2.3 De workshop die gegeven wordt op een door jou gekozen locatie wordt gegeven vanaf 6 personen. 
2.4 Na inschrijving via de agenda ontvang je een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die jouw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.5 Per workshop of cursus zijn er een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt meestal tussen de 6 en 12 deelnemers per workshop. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.6 Als een workshop vol zit, kun je mij een bericht sturen via het contactformulier om je op de reservelijst te laten zetten. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.
2.7 Door de inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Herroepingsrecht deelnemer: de klant als consument kan een overeenkomst die gaat over het afnemen van een dienst binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. Mint & Puur mag aan je vragen waarom je gebruik van het herroepingsrecht wilt maken, maar je bent niet verplicht om de reden bekend te maken. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
3.3 Bij afmelding voor een workshop of cursus 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt er €5 per deelnemer aan administratiekosten gerekend. 
3.4 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang krijgt je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 2 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.5 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.
3.6 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 6 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan. Mocht er een situatie ontstaan waarin u niet meer aan de voorwaarden voldoet kan Mint & Puur mondeling met u bespreken wat de mogelijkheden zijn en zoeken we samen naar een oplossing.

4. Annulering/verplaatsing door Mint & Puur
4.1 Mint & Puur is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Mint & Puur is gerechtigd tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen of te annuleren.
4.3 Mint & Puur is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de workshop verplaatst naar een andere datum of geannuleerd, de betaalde workshopkosten worden gerestitueerd bij annulering van de workshop. 
4.4 De workshop vindt alleen plaats mits er minimaal 6 deelnemers zijn. Indien Mint & Puur genoodzaakt is de workshop te annuleren omdat er door de klant niet meer aan het minimale aantal deelnemers van zes kan worden voldaan zal er €30 administratiekosten in rekening worden gebracht. 

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Mint & Puur. Om te kunnen starten moeten de workshopkosten bij aanvang van de cursus en/of workshop op rekening staan van Mint & Puur. 
5.2 Mocht je beschikken over een kortingscode, dan dien je deze tijdens de aanvraag van de workshop aan te geven. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingeleverd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten 
6.1 Heb je een klacht over een workshop? Neem dan contact op met Mint & Puur via het contactformulier en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Mint & Puur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Tijdens de workshop kan er gewerkt worden met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen en daarmee (blijvende) schade kunnen aanrichten. Mint & Puur is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Mint & Puur beschikt over een aantal schorten die je kunt dragen tijdens de workshop om er voor te zorgen dat je kleding schoon blijft, desondanks raad ik je aan om vooraf wel rekening te houden met je kledingkeuze.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gebruikt worden om te kopieren, reproduceren of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) workshop is toegestaan als dit in overleg is met de overige deelnemers. De deelnemer is niet gerechtigd workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Mint & Puur toekomen, op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 De deelnemers en Mint & Puur zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van de overeenkomst van Mint & Puur zijn verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Mint & Puur of als u als klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

9: Overig
9.1 Mint & Puur behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen, je wordt hierover altijd geïnformeerd voor aanvang van de workshops. Indien er sprake is van een prijswijziging van een workshop zal deze niet gelden voor workshops waar je je al voor hebt opgegeven. 
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Reiskosten Mint & Puur: als Mint & Puur op locatie komt wordt er 0.19ct / km aan reiskosten in rekening gebracht. Deze zijn terug te vinden op de factuur.
 

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Loes Wansing. 
loes@mintenpuur.nl